Podpořte tvorbu Lucie Nejedlové, vydražte si fotku a pomozte Psímu domovu v Lukavci
květen - červen 2016
Aukce na Facebooku pro Psí domov Lukavice
jaro 2016
Natíráme plot v Psím domově v Lukavici

Granty - nadační příspěvky

Nadační fond psí duše podporuje aktivity fyzických a právnických osob v oblasti psích útulků a veterinární péče. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti žadatele nadační o příspěvek.

Tato žádost by určitě měla obsahovat:

* identifikaci žadatele (jméno/název, adresa, telefon, popř. e-mail)
* účel nadačního příspěvku
* finanční rozpočet a výše nadačního příspěvku, o nějž žadatel žádá
* žádost musí být doplněna dokumenty (nebo jejich kopiemi), které dokládají situaci žadatele (např. veterinární zprávy, výsledky testů vyšetření) a případné další skutečnosti, které s žádostí věcně souvisejí

V případě žádosti o nadační příspěvek na realizaci projektu by měla mít žádost tyto náležitosti:

* identifikace předkladatele projektu (jméno/název, adresa, telefon, popř. i e-mail kontaktní osoby)
* popis projektu
* cílová skupina
* přínos pro cílovou skupinu
* účel nadačního příspěvku
* finanční rozpočet (tj. přehled předpokládaných výdajů na projekt a zdrojů, z nichž bude projekt financován) a výše nadačního příspěvku, o nějž žadatel žádá
* alespoň 2 reference

Prosíme Vás, abyste nám přílohy žádosti zasílali zásadně v kopii, pokud se domníváte, že originál budete ještě potřebovat. Z administrativních důvodů není možné žadatelům přílohy vracet.