Podpořte tvorbu Lucie Nejedlové, vydražte si fotku a pomozte Psímu domovu v Lukavci
květen - červen 2016
Aukce na Facebooku pro Psí domov Lukavice
jaro 2016
Natíráme plot v Psím domově v Lukavici

Veřejná sbírka pro útulek v Chrudimi

AKTUALIZACE 30.6.2010
sbírka ukončena - celková vybraná částka 12252 Kč, děkujeme

V našem útulku letos začala rekonstrukce a došlo k výraznému zlepšení podmínek pro naše psí svěřence. Změny nastaly též v péči o ně samotné. Útulek se zpřístupnil dětem z místních škol, které ho velmi rády navštěvují a pomáhají nám. Zaměřili jsme se na propagaci k veřejnosti, čímž razantně ubyl počet psů v útulku, avšak tím se rovněž snížily finanční prostředky vyčleněné městem pro útulek.

Vzhledem k úbytku financí jsme byli nuceni odložit pokračující rekonstrukci a dovybavení útulku. Nechtěli bychom, aby byl útulek plný psů, ale rádi bychom pokračovali v započaté rekonstrukci útulku a péči o svěřence a v budoucnu ho rozšířili o ZOO koutek pro další zvířátka.

Proto pro nás Nadační fond psí duše zařídil veřejnou sbírku na tyto účely. Velmi bychom uvítali jakýkoli finanční příspěvek, který můžete zaslat na číslo účtu:

44556633 / 5500

Tento účet je plně transparentní a aktuální stav nasbíraných peněz můžete sledovat zde.

Sbírka bude probíhat po dobu 3 let a bude použita na úpravy útulku, zejména na opravy kotců, které již započaly, ale nebyly z finančních důvodu dokončeny. V útulku je třeba dokončit podlahy, vymalovat kotce a udělat pro pejsky nové boudy. U zadních kotců se musí ještě dodělat odtokové kanálky. Peníze bychom pak samozřejmě také použili i na koupi krmiva a hřebenů či kartáčů, které by jistě uvítali naši huňatější svěřenci.