Podpořte tvorbu Lucie Nejedlové, vydražte si fotku a pomozte Psímu domovu v Lukavci
květen - červen 2016
Aukce na Facebooku pro Psí domov Lukavice
jaro 2016
Natíráme plot v Psím domově v Lukavici

Pomoc pro Kralupský útulek

AKTUALIZACE 30.6.2010
sbírka ukončena - celková vybraná částka 204798 Kč, děkujeme

Dne 1.3. 2008 orkán Emma zničil Městský útulek pro psy v Kralupech nad Vltavou. Nadační fond psí duše zaštiťuje veřejnou sbírku finančních prostředků na obnovu útulku.

Rozhodnete-li se pomoci, zašlete finanční prostředky na účet

33 44 44 17 / 5500

Děkujeme za sebemenší částku.

leták volně ke stažení


Plot je zcela zbořen, bránu to odfouklo až na pole, je třeba ji přitáhnout traktorem.

Některé kotce jsou jen pobořeny, celou řadu kotců však vítr nadzvedl a pošoupl na místo, kde ze vzpříčily nosné konstrukce.

Ze zbořené haly odlétají stále kusy plechů a ohrožují všechny, kdo se v blízkosti pohybují.

Někteří psi nesli situaci rezignovaně, jiní byli naprosto vyděšení a odmítli se vrátit do kotce, ve kterém zažili to, že se s nimi vznesl a přistál opodál, jednoho psa bylo dokonce třeba uspat a převézt jinam, jinak by trasport nezvládl.